Ochrana osobných údajov

Spoločnosť EkoSet s.r.o. podľa zákona 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia sa zaväzuje, že bude rešpektovať Vaše súkromie v režime on-line a uznáva Vašu požiadavku na vhodnú ochranu a spracovanie všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu (ďalej len \\\"osobné informácie\\\"), ktoré s nami zdieľate.

Spoločnosť EkoSet s.r.o. zaviedla tieto pravidlá na ochranu súkromných údajov v režime on-line preto, aby ste vedeli, s akou obozretnosťou budeme zaobchádzať s Vašimi osobnými informáciami. 

Pod pojmom osobné informácie sa myslia všetky informácie, ktoré by mohli byť použité na identifikáciu jednotlivca vrátane, nie však výhradne, jeho mena a priezviska, domácej alebo inej fyzickej adresy, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných informácií, či už domácich, alebo pracovných. Vo všeobecnosti však môžete navštíviť webový portál InfraShop.sk bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek informácie o Vašej totožnosti.

Vaše údaje nebudú za žiadnych okolností poskytované tretím osobám a budú použité iba pre naše obchodné potreby. Spoločnosť EkoSet s.r.o. používa, spracováva a uchováva Vaše údaje výhradne pre účely fungovania webového portálu InfraShop.sk. Všetky osobné údaje, ktoré InfraShop.sk získa od používateľov, sa nikdy nestanú predmetom predaja, či poskytnutia tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.